Gdy mówimy jednym głosem jesteśmy lepiej słyszani.

Wielkopolskie Zrzeszenie 
Handlu i usług

Społeczna organizacja samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii i usług na terenie województwa wielkopolskiego.

CELE ZRZESZENIA

Celem Zrzeszenia jest wszechstronne popieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków oraz obrona i reprezentowanie ich interesów zawodowych.

WSPIERANIE

przedsiębiorczości oraz udzielanie pomocy członkom Zrzeszenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

KULTOWANIE

tradycji gospodarności, solidności i porządku oraz obyczajów kupieckich,

INSPIROWANIE

i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Zrzeszenia za granicą, 

PROWADZENIE

działalności kulturalno – oświatowej, prowadzenie szkół i innej działalności edukacyjno – szkoleniowej.

AKTUALNOŚCI

Więcej informacji o działalności Wielkopolskiego Zrzeszenie Handlu i usług

Oferta bezpłatnych szkoleń, wykładów i doradztwa biznesowego

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty bezpłatnych szkoleń, wykładów i doradztwa biznesowego organizowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Szczegóły na stronie: https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/

Read more

Od 01 lutego niższy VAT na niektóre produkty

Od 1 lutego zacznie obowiązywać zerowy VAT m.in. na niektóre produkty spożywcze. Sprzedawcy muszą dziś, po zakończeniu handlowania, skorygować stawki w kasach fiskalnych lub zaktualizować oprogramowanie. Zmiany wynikają z nowelizacji[…]

Read more

O NAS

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu powstało w 1904 roku. Założyli je kupcy z terenów ówczesnego zaboru pruskiego. Swymi korzeniami organizacja sięga poznańskich średniowiecznych bractw kupieckich.

więcej

PARTNERZY

Kontakt

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

ul. Zwierzyniecka 13
60-813 Poznań

tel. 61 848 09 11, 848 09 27
fax 61 841 14 14

Email: poczta@wzhiu.poznan.pl

Napisz do nas